Rättsutredning-rättsutlåtande

Rättsutlatanden Rättsutredningar

Rättsutredning och rättsutlåtande (responsum) inom affärsjuridik

En rättsutredning ger en nödvändig del av beslutsunderlaget inför viktiga affärsbeslut. Ett rättsutlåtande stärker din position i förhandlingar och tvist.

”Vi tar hand om de svåraste fallen och de svåraste frågorna. Vi har ofta lyckats vända lägen som andra trott var hopplösa.”

Vi är specialister på juridisk analys, problemlösning och argumentation, särskilt inom affärsjuridik.

Vi hjälper till med en rättsutredning och vid behov ett skriftligt rättsutlåtande (responsum) i samband med affärer eller när en affär gett upphov till en tvist.

Det handlar då om affärsjuridiska ämnesområden som avtalsrätt, kontraktsrätt, köprätt, entreprenadjuridik, gåvojuridik, aktiebolagsrätt, civilprocessrätt, IT-juridik, bankrätt, säkerheter som pant och borgen, betalningsrätt, konkursrätt och mycket annat. Även inom skatterätt och i skattetvister är det ofta de civilrättsliga och särskilt avtalsrättsliga frågorna som blir av avgörande betydelse.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig att reda ut dina affärsjuridiska problem!

Om Ditt ärende gäller en tvist kontaktar du oss med fördel på ett tidigt stadium medan det ännu går att ändra yrkanden och grunder.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Vår specialitet

Vi är specialister på juridisk problemlösning, särskilt inom affärsjuridik. Vår unika kompetens är lösningen av komplicerade juridiska problem, vilket ofta sker i rättsutredningar. Denna kompetens är inte begränsad till speciella juridiska ämnen, men vår främsta specialitet är affärsjuridik.

Våra rättsområden

Till våra huvudområden hör bland annat följande: kommersiell avtalsrätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, bankrätt, skadeståndsrätt, köprätt, särskilt företagsförvärv och inkråmsavtal, byte och gåva, entreprenadrätt och andra tjänsteavtal, nyttjanderättsavtal, avtal om pant, borgen och andra säkerheter, avtal inom IT och telekom, försäkringsavtalsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, särskilt återvinning och andra frågor rörande avtal och andra rättshandlingar, utsökningsrättcivilprocessrätt och skiljeförfaranden samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!