Avtalsskrivning-kontraktsskrivning

Vi hjälper numera till även med avtalsskrivning (kontraktsskrivning)

Avtalsskrivning, eller som man ibland säger kontraktsskrivning, är en viktig del i en framgångsrik affärsverksamhet. Genom välskrivna avtal undviker man juridiska fallgropar och andra problem som kan manifestera sig i en avtalsrelation. I praktiken forceras ofta avtalsskrivningen för att de advokater och andra jurister som sköter detta inte hinner med att få fram en god avtalstext i tid. Vi har omfattande erfarenhet av avtalsgranskning, avtalstolkning och olika avtalstvister och kan därför ofta ge kvlificerad hjälp utan omfattande förberedelsearbete.

”Ett dåligt avtal är sämre än inget avtal.”

Avtalsskrivning-Kontraktsskrivning

Att skriva avtal är en svår konst. Det visar sig inte sällan i hur avtal ser ut. Under de dryga tjugosju år vi biträtt med avtalsgranskning och andra avtalsfrågor inom affärsjuridik har vi kunnat konstatera att avtal (kontrakt) ofta är dåliga, ja ibland rentav usla. Det gäller ibland också i fall där avtalsskrivningen (kontraktsskrivningen, avtalsutformningen, kontraktsutformningen) har skötts av jurister eller rentav advokater, som ju borde kunna bättre.

Dåliga avtal ställer sällan till problem. Men i de fall då problem uppkommer i ekonomiskt betydelsefulla avtal har de ofta katastrofala konsekvenser. Därför är det viktigt att ha koll på innehållet i sina avtal och att inte accepter dålig avtalsskrivning. Många har insett det och anlitat oss för avtalsgranskning både av individuella avtal och av standardavtal inom affärsjuridik. Vi har också ofta fått förfrågningar om att hjälpa till med avtalsskrivning (kontraktsskrivning, avtalsutformning, kontraktsutformning). Vi har då i regel tackat nej, eftersom vi velat renodla vår verksamhet till de tjänster där vi är bäst på marknaden. Med tiden har det dock gått upp för oss att vad vi har att erbjuda inom avtalsskrivning står sig mycket bra. Därför har vi beslutat oss för att, när vi anser de befogat, åta oss även uppdrag inom avtalsskrivning.

Kontakta Iusté Affärsjuridik för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se! [Avtalsskrivning, kontraktsskrivning, avtalsutformning, kontraktsutformning.]