Affärsjuridisk rådgivning

Affärsjuridisk rådgivning inom affärsjuridik

Affärsjuridisk rådgivning bör vara en central del av varje betydelsefullt affärsbeslut. Att så många tar så stora risker inom juridiken beror antagligen endast på att de inte tagit reda på vilka riskerna är.

”It is easier to do a job right than to explain why you didn’t.”
Martin Van Buren

Affärsjuridisk rådgivning

Behöver du snabbt få råd i en affärsjuridisk fråga? Eller behöver du ett kvalificerat och mycket erfaret bollplank inför ett viktigt beslut eller ett möte? Ring oss i så fall professor Bert Lehrberg på 018-50 38 00 eller 070-577 72 76.

Vi erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning (konsultationer) i olika affärsjuridiska frågor. Det kan gälla tvister (vi driver oftast inte själva tvister, men samarbetar med och ger råd åt advokater och andra processförare). Det kan också gälla beslut som behöver fattas inför affärsuppgörelser, avtalsslut, tillskapandet av standardavvtal m m.

Vi lämnar ofta affärsjuridisk rådgivning per telefon och fungerar ofta även som bollplank åt advokater och andra jurister inom affärsjuridik. De flesta av våra kunder är mycket kvalificerade experter inom affärsjuridik och juridisk tvistelösning. Är det mindre brådskande brukar vi träffas för en personlig genomgång. Råd i komplicerade affärsjuridiska frågor kombineras ofta med rättsutredningar.

Affärsjuridisk rådgivning i olika ämnen

Juridisk rådgivning lämnar vi i bland annat avtalsfrågor, bolagsfrågor, bankfrågor och många andra affärsjuridiska frågor inför affärsbeslut eller i tvister i skiljeförfaranden eller domstol.

Som exempel på områden inom affärsjuridiken där vi brukar ge juridisk rådgivning kan nämnas kan nämnas kommersiell avtalsrätt, kontraktsrätt, aktiebolagsjuridik, bankrätt, skadeståndsrätt, köp, särskilt företagsförvärv och inkråmsavtal, entreprenader och andra tjänster, IT-juridik och telekom, försäkringsjuridik, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, civilprocessrätt och skiljeförfaranden samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.

Juridisk rådgivning vid tvist – kontakta oss gärna i god tid före huvudförhandlingen, då alla yrkanden och grunder skall vara preciserade! Det är inte helt ovanligt att vi föreslår nya yrkanden eller grunder och kanske även nya bevis.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!