Juridiktjänster

affärsjuridik (business law)Affärsjuridiska tjänster från Iusté

Iusté biträder med juridiska tjänster inom affärs­­juridik. Vi hjälper advokater och andra att utreda juridiska problem, granska avtal och vända svåra processuella lägen. Vårt stora kunnande och höga kompetens gör oss prisvärda som bollplank, utredare och skiljedomare. Våra kunder är i första hand advokat­­byråer, banker, försäkringsbolag och andra företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

”Dålig juridik kostar!”

Vi löser komplicerade juridiska problem inom affärsjuridik!

Vi är specialister på juridisk problemlösning, särskilt inom affärsjuridik. Vår unika kompetens är lösningen av mycket komplicerade juridiska problem. Vi är också  bra på att hitta problem och argumentationslinjer i förhandlingar eller tvister. Denna kompetens är inte begränsad till speciella juridiska ämnen, men vår specialitet är affärsjuridik.

Vi biträder i första hand med följande affärs­juridiska tjänster:

[column-group]
[column]Rätts­utredningar
Iustés affärs­jurister biträder med affärs­juridiska rätts­utred­ningar och skriver rätts­utlåtan­den i avtals­frågor, bolags­frågor m.m.[/column]
[column]Avtals­granskning
Iusté biträder advo­kater, bolags­jurister och andra med gransk­ning av avtal och avtals­utkast inom olika affärs­juri­diska rätts­områden.[/column]
[column]Avtals­tolkning
Vi hjälper dig att tolka avtal bland annat vid tvister rörande före­tags­över­låtelser och andra affärs­juri­diska kon­trakts­förhål­landen.[/column]
[/column-group]

[column-group]
[column]Skilje­förfaranden
Vi åtar oss uppdrag som skilje­män eller medlare och hjälper på annat sätt till med skilje­­­för­­­faranden inom olika affärs­­juri­diska områden.[/column]
[column]Råd­givning
Våra kun­niga ämnes­experter bistår advo­ka­ter, bolags­juris­ter och andra affärs­juris­ter med råd vid bedöm­ning­en av svåra affärs­juri­diska frågor.[/column]
[column]Avtals­skrivning
Våra affärs­jurister hjälper på olika sätt till i samband med avtals­skriv­ning inom de flesta affärs­juridiska kon­trakts­förhål­landen.[/column][/column-group]

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.

Vi löser komplicerade juridiska problem inom affärsjuridik!

Vi är specialister på juridisk problemlösning, särskilt inom affärsjuridik. Vår unika kompetens är lösningen av mycket komplicerade juridiska problem. Vi är också  bra på att hitta problem och argumentationslinjer i förhandlingar eller tvister. Denna kompetens är inte begränsad till speciella juridiska ämnen, men vår specialitet är affärsjuridik.

Kompetensområden inom affärsjuridik!

Till våra huvudområden inom affärsjuridiken hör följande: kommersiell avtalsrätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, bankrätt, skadeståndsrätt, köprätt, särskilt företagsförvärv och inkråmsavtal, entreprenadjuridik och andra tjänsteavtal, nyttjanderättsavtal, avtal om pant, borgen och andra säkerheter, avtal inom IT och telekom, försäkringsavtalsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, särskilt återvinning och andra frågor rörande avtal och andra rättshandlingar, utsökningsrätt, civilprocessrätt och skiljeförfaranden samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.

Högkvalitativ affärsjuridik

Iusté drivs av juris doktorn och lärostolsprofessorn i civilrätt vid Uppsala universitet, f d professorn i bankrätt Bert Lehrberg och juris doktorn och docenten i processrätt vid samma universitet Elisabeth Lehrberg. Iusté fokuserar på att erbjuda juridiktjänster i form av expertjänster av högsta kvalitet. Våra kunder är i första hand affärsjuridiska advokatbyråer, banker och företag i Sverige och andra länder. Till expertområdena inom affärsjuridik hör bland annat svensk och internationell avtalsrätt och kontraktsrätt, svensk aktiebolagsrätt samt processrättsliga frågor, särskilt i skiljeförfaranden (arbitration).

Kontakta oss på info@iuste.se eller 070-5777276.