Skräffarsydda kurser

Skräddarsydda kurser inom affärsjuridik

Skräddarsydda kurser

Företagsanpassade kurser. Våra företagskurser ges oftast i regi av olika uppdragsgivare som anlitar oss för att utbilda till exempel sin personal i ett ämne som uppdragsgivaren bestämmer. Uppdragsgivaren är oftast en advokatbyrå, en bank, ett företags juristavdelning eller en eller flera statliga eller kommunala myndigheter eller organisationer.

Företagsanpassade företagskurser kan ges i form av korta lektioner om kanske bara en eller två timmar (t.ex. ett lunchanförande eller frukostanförande eller en inledning vid en konferens) eller som mer omfattande kurser som pågår en vecka eller längre. De flesta av våra kurser omfattar  dock en till två dagar.

Vi arbetar oftast utifrån ett kursupplägg som vi har från en kurs som vi redan hållit i något sammanhang (se nedan!). Utifrån detta gör vi modifikation för att kursen bättre skall passa mottagarnas behov. Vi kan också vid behov konstruera nya kurser inom våra ämnesområden.

Kostnaderna för skräddarsydda kurser förhandlas individuellt, eftersom vårt förberedelsearbete blir beroende av vad kursen skall innehålla.

Kontakta oss på telefon 018-503800 eller email info@iuste.se om ni är intresserad av att anlita oss för en företagsanpassad utbildning.

Aktuella företagskurser i affärsjuridik

Här är några ämnen för företagskurser som vi planerar att inom det närmaste året erbjuda som företagsutbildning alternativt öppna kurser:

Praktisk juridisk metod – grundkurs i juridikens arbetssätt

Praktiskt avtalsslut. Att sluta avtal och skriva kontrakt

Värdeöverföringsbegreppet i aktiebolagsrätten

Elektronisk avtals- och kontraktsrätt – avtalsslut, leverans och betalning över Internet mm

Avtalstolkning

Ogiltighet och rättsverkan

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Intresseanmälan:

Anmäl ditt intresse för en kurs i något av detta eller nedan angivna ämnen genom att maila oss. När vi har fått tillräckligt många inresseanmälningar från personer som vill delta i en kurs om ett visst ämne kommer vi att arrangera en öppen kurs i ämnet.

Ytterligare ämnen där vi brukar hålla kurser eller privatlektioner:

Här är några exempel på ämnen som vi har hållit kurser om:

– praktisk juridisk metod,

– avtalsrättens grundstrukturer,

– avtalsslut,

– avtalstolkning,

– avtalsskrivning,

– ogiltighet av avtal,

– köprätt,

– omförhandlingsklausuler,

– elektronisk kontraktsrätt,

– borgensansvar,

– bankbetalningar och moderna betalningsformer,

– bildning av aktiebolag,

– behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten

– vinstutdelning i akiebolag,

– fusion och fission,

– upplösning av aktiebolag,

– rådgivningsansvar,

– återvinning i konkurs,

– rättegång i konkurs.

Ytterligare ämnesområden för kurser och privatlektioner

Även andra ämnen inom våra kompetensområden kan bli aktuella för juridikkurser eller privatundervisning. Till dessa hör bland annat följande: kommersiell avtalsrätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, bankrätt, skadeståndsrätt, köp, särskilt företagsförvärv och inkråmsavtal, entreprenader och andra tjänster, nyttjanderättsavtal, avtal om pant och andra säkerheter, avtal inom IT och telekom, försäkringsavtal, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, särskilt återvinningsfrågor och andra frågor rörande avtal och andra rättshandlingar, utsökningsrätt, civilprocessrätt och skiljeförfaranden samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.

Ring Bert Lehrberg på telefon 018-503800 eller (om han inte svarar där) 070-577 7276 eller maila till bert@iuste.se om du vill diskutera en juridisk kurs, ett föredrag etc inom våra områden.