Privatlektioner

Privatlektioner i affärsjuridik

Privatlektioner

Affärsjuridisk kompetensutveckling genom privatlektioner.

”Excellence is more fun than mediocrity”
Leonard Berry

Önskar Du en individuell, skräddarsydd utbildning inom ett mer begränsat område (eller en personlig mix av områden) inom svensk affärsjuridik eller internationell avtalsrätt än vad som täcks av någon juridikkurs med flera deltagare? Eller behöver Du en mera specifik träning i tillämpningen av den juridiska metoden?

I så fall kan ett antal privatlektioner vara den mest ändamålsenliga lösningen för Dig.

Att lära sig ett nytt affärsjuridiskt ämne genom privatlektioner är naturligtvis en exklusiv undervisningsform, som är dyrare räknat per timme än att delta i kurser med flera deltagare. Samtidigt har detta stora fördelar som kan göra att det ändå är ekonomiskt mer förmånligt:

1. Om Du väljer privatlektioner behöver du mindre tid för att lära dig det du behöver lära, eftersom tiden kan utnyttjas mer effektivt. Då kan på så vis avsevärt minska ditt inkomstbortfall.

2. Privatlektioner ger Dig större möjligheter att själv bestämma över undervisningens förläggning i tiden. Du kan välja tider då Du inte är upptagen av annat och på så vis minimera ditt inkomstbortfall.

3. Undervisningens innehåll kan, om Du väljer privatlektioner, anpassas efter Dina behov. Du kan välja att få veta mer om det som intresserar Dig mest. Du slipper lyssna på (och betala för) sådant som Du redan kan eller som du saknar intresse för.

4. Du har läraren för Dig själv och kan utan avbrott fokusera helt på Din egen dialog med läraren. Du kan ställa de frågor Du behöver ställa. Läraren har större möjlighet än i en grupp att se till att Du verkligen förstår och lär Dig det som är viktigt.

5. Om det behövs kan vi komma till dig för att hålla privatlektioner. Det kostar naturligtvis extra för tidsspillan och resekostnader, men kan ändå vara billigare än om Du själv skall ta ledigt för att resa till en kurs.

Allt detta gör att Du behöver mindre tid. Det minskar Ditt inkomstbortfall – inte sällan en avsevärt större kostnadspost än kursavgiften. Har Du goda inkomster i Din verksamhet kan några få timmars fokuserad privatundervisning därför vara ett ekonomiskt förmånligt alternativ till deltagandet i en eller flera heldagskurser.

Låter detta intressant för dig? Kontakta oss i så fall för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Ämnen för privatlektioner

De ämnen där vi ger privatlektioner inom affärsjuridik är i huvudsak desamma som de där vi håller offentliga och skräddarsydda företagskurser.

Här är några ämnen för kurser som vi planerar att inom det närmaste året erbjuda som företagsutbildning alternativt öppna kurser:

Praktisk juridisk metod – grundkurs i juridikens arbetssätt

Praktiskt avtalsslut. Att sluta avtal och skriva kontrakt

Värdeöverföringsbegreppet i aktiebolagsrätten

Elektronisk avtals- och kontraktsrätt – avtalsslut, leverans och betalning över Internet mm

Avtalstolkning

Ogiltighet och rättsverkan

Intresseanmälan:

Anmäl ditt intresse för en kurs i något av detta eller nedan angivna ämnen genom att maila oss. När vi har fått tillräckligt många inresseanmälningar från personer som vill delta i en kurs om ett visst ämne kommer vi att arrangera en öppen kurs i ämnet.

Ytterligare ämnen där vi brukar hålla kurser eller privatlektioner:

Här är några exempel på ämnen som vi har hållit kurser om:

– praktisk juridisk metod,

– avtalsrättens grundstrukturer,

– avtalsslut,

– avtalstolkning,

– avtalsskrivning,

– ogiltighet av avtal,

– köprätt,

– omförhandlingsklausuler,

– elektronisk kontraktsrätt,

– borgensansvar,

– bankbetalningar och moderna betalningsformer,

– bildning av aktiebolag,

– behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten

– vinstutdelning i akiebolag,

– fusion och fission,

– upplösning av aktiebolag,

– rådgivningsansvar,

– återvinning i konkurs,

– rättegång i konkurs.

Ytterligare ämnesområden för kurser och privatlektioner

Även andra ämnen inom affärsjuridik kan bli aktuella för juridikkurser eller privatundervisning. Till dessa hör bland annat följande: kommersiell avtalsrätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, bankrätt, skadeståndsrätt, köp, särskilt företagsförvärv och inkråmsavtal, entreprenader och andra tjänster, nyttjanderättsavtal, avtal om pant och andra säkerheter, avtal inom IT och telekom, försäkringsavtal, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, särskilt återvinningsfrågor och andra frågor rörande avtal och andra rättshandlingar, utsökningsrätt, civilprocessrätt och skiljeförfaranden samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!