Aktuella företagskurser

Aktuella företagskurser

Under den här fliken visas information om aktuella företagskurser som står på agendan för att ges publikt.

Här är några ämnen för företagskurser som vi planerar att inom det närmaste året erbjuda som företagskurser åt särskilda uppdragsgivare alternativt som öppna kurser:

Praktisk juridisk metod – grundkurs i juridikens arbetssätt

Praktiskt avtalsslut. Att sluta avtal och skriva kontrakt

Värdeöverföringsbegreppet i aktiebolagsrätten

Elektronisk avtals- och kontraktsrätt – avtalsslut, leverans och betalning över Internet mm

Avtalstolkning

Ogiltighet och rättsverkan

Intresseanmälan:

Anmäl ditt intresse för en kurs i något av detta eller nedan angivna ämnen genom att maila oss. När vi har fått tillräckligt många inresseanmälningar från personer som vill delta i en kurs om ett visst ämne kommer vi att arrangera en öppen kurs i ämnet.

 

Ytterligare ämnen där vi brukar hålla företagskurser eller privatlektioner

Här är några exempel på ämnen som vi har hållit kurser om:

– praktisk juridisk metod,

– avtalsrätt,

– avtalsrättens grundstrukturer,

– avtalsslut,

– avtalstolkning,

– avtalsskrivning,

– ogiltighet av avtal,

– kontraktsrätt,

– köprätt,

– omförhandlingsklausuler,

– elektronisk kontraktsrätt,

– borgensansvar,

– bankbetalningar och moderna betalningsformer,

– aktiebolagsrätt,

– bildning av aktiebolag,

– aktieägaravtal,

– bolagsordning,

– behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten

– vinstutdelning i aktiebolag,

– fusion och fission,

– upplösning av aktiebolag,

– upplösta aktiebolags rättskapacitet,

– rådgivningsansvar,

– återvinning i konkurs,

– rättegång i konkurs.

Ytterligare ämnesområden för företagskurser och privatlektioner

Även andra ämnen inom våra kompetensområden kan bli aktuella för juridikkurser eller privatundervisning. Till dessa hör bland annat följande: kommersiell avtalsrätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, bankrätt, skadeståndsrätt, köp, särskilt företagsförvärv och inkråmsavtal, entreprenader och andra tjänster, nyttjanderättsavtal, avtal om pant och andra säkerheter, avtal inom IT och telekom, försäkringsavtal, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, särskilt återvinningsfrågor och andra frågor rörande avtal och andra rättshandlingar, utsökningsrätt, civilprocessrätt och skiljeförfaranden samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.