Om Iusté

Iusté affärsjuridik
– affärsidé och verksamhet

Iusté Affärsjuridik

Iusté Aktiebolag som står bakom Iusté Affärsjuridik är ett juridiskt konsult- och utbildningsföretag med fokus på svåra juridiska frågor inom affärsjuridik.

Iustés affärsidé är att vara kvalitativt ledande när det gäller juridisk analys, problemlösning och argumentation inom affärsjuridik med fokus på avtalsrätt, bolagsrätt, bankrelaterade frågor och tvistlösning och att från denna plattform bistå med olika affärsjuridiska experttjänster.

Våra affärsjuridiska experttjänster omfattar i huvudsak följande. Vi gör rättsutredningar och skriver rättsutlåtanden, ger råd och ställer upp som bollplank i tvister. Vi hjälper till med avtalsskrivning, juridisk riskanalys och avtalsgranskning. Vi erbjuder tvistelösning genom skiljeförfarande. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av företagskurser, privatlektioner och juristcoaching samt ger ut böcker.

Det betyder att vi är ett nischföretag som tar hand om de svåraste fallen och de svåraste frågorna. Vi har ofta lyckats vända lägen som andra trott var hopplösa.

Våra huvudområden är avtalsrätt, köprätt, entreprenadrätt, bolagsrätt, kontraktsrätt (olika avtalstyper) i övrigt, värdepappersrätt, bankrätt och civilprocessrätt samt juridikens arbetsmetoder.

Flertalet av våra klienter är advokatbyråer, juristbyråer, banker, försäkringsbolag samt svenska och internationella storföretag. Även staten, mellanstora och mindre företag och organisationer samt privatpersoner har dock haft stor nytta av att anlita oss.

Iustés historia

Iusté Aktiebolag bildades – som Institutet för Bank- och Affärsjuridik I.B.A. Aktiebolag – av Bert Lehrberg år 1995, då denne var professor i bankrätt vid Lunds universitet. Firman justerades inom kort till I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik Aktiebolag. Bolaget ägs alltsedan starten av Bert Lehrberg och docent Elisabeth Lehrberg tillsammans.

Huvudsyftet med Iusté Affärsjuridik var ursprungligen att tillskapa en organisatorisk plattform för att arrangera offentliga kurser i bankrättsliga och andra affärsrättsliga ämnen. Så skedde också i ej obetydlig omfattning under de första 4-5 åren. Sommaren 1995 blev Bert Lehrberg lärostolsprofessor i civilrätt i Uppsala, dit även bolaget flyttade. Därefter har vår tid att främst upptagits av beställda kurser samt av andra uppgifter, varför de offentliga arrangemangen blivit få. Vår huvudsakliga verksamhet vid sidan av arbetet vid universitetet har i stället kommit att handla om rättsliga utredningar, skiljeförfaranden, avtalsgranskning och affärsjuridisk rådgivning.

År 2004 påbörjade vi vår bokutgivning, år 2009 vår egen bokhandel på Internet; juridikbutiken.se.

Personerna bakom Iusté Affärsjuridik

Verksamheten inom Iusté Affärsjuridik leds alltjämt av lärostolsprofessorn i civilrätt Bert Lehrberg, som är styrelsens ordförande och svarar för merparten av det kvalificerade juristarbetet. För cv och produktion, se professor Lehrbergs hemsida bertlehrberg.se.

De i allehanda sammanhang nödvändiga processrättsliga kunskaperna svarar docenten i processrätt Elisabeth Lehrberg för. Hon skriver även böcker i civilrätt.

De som får allt att fungera på ett ypperligt sätt, så att vi kan koncetrera oss på juridiken, är alla våra skickliga medhjälpare, ofta studenter eller nyligen examinerade jurister, som anställs för tillfälliga uppdrag som att leta källmaterial till en utredning eller att bistå vid bokutgivning.