Processrätt

Processrätt – tvister inom affärsjuridik

Processrätt

Processrätt - tvister Affärsjuridik

Processrätt. De flesta affärsjuridiska mål handläggs i skiljeförfaranden (eng. arbitration). Skiljeförfaranden har vissa fördelar framför att processa i allmän domstol. Särskilt är förfarandet konfidentiellt och riskerar alltså inte att påverka de inblandade parternas anseende i en vidare krets. Ett skiljeförfarande klaras också oftast av under avsevärt kortare tid än en komplicerad rättegång i domstol. Parterna har också möjlighet att påverka valet av skiljemän. Läs mer om skiljeförfaranden här.

Iusté Affärsjuridik har omfattande kunskaper inom processrätt och stor erfarenhet när det gäller att bena ut svåra processrättsliga problem i komplicerade affärsjuridiska tvister såväl inför domstol som inför skiljenämnd. Det kan handla om att hitta de rätta yrkandena, grunderna, bevisen och i synnerhet argumenten, som ofta är ändamålsargument. Vi har omfattande erfarenheter av internationella såväl som svenska skiljeförfaranden och biträder på olika sätt i sådana förfaranden.

I första hand åtar vi oss uppdrag som skiljemän (skiljedomare) i affärsjuridiska tvister, där vi har fördelen av att vara en mindre fristående juristbyrå med toppkompetens inom såväl processrätten och skiljemannarätten sam den materiella juridik som i första hand brukar bli föremål för skiljeförfarande. Läs mer om skiljeförfaranden här.

Vi biträder också ofta parter och partsombud i skiljeförfaranden såväl som vanliga domstolsprocesser. Vi driver oftast inte tvister ensamma, utan biträder för det mesta ett lag med advokater och andra sakförare i rättegångar och skiljeförfaranden inom affärsjuridik. Bland annat hjälper vi till med att ge råd om ifall en affärsjuridisk tvist bör föras i allmän domstol eller inför en skiljenämnd, om processuella strategier m.m. Vi biträder också med rättsliga utredningar och rättsutlåtanden på svenska och engelska i processrättsliga och andra affärsjuridiska frågor samt med bland annat avtalstolkning och avtalsgranskning.

För närvarande pågår ett nyligen startat forskningsprojekt specifikt om bestämmanderätten över skiljeförfarandet. Inom detta projekt utreds bland annat hur långt skiljemännens lydnadsplikt i relation till parternas direktiv sträcker sig.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med processrätt och affärsjuridik! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Du kan också läsa mer om vår rådgivningstjänst här.