Rättsområden

Vi hjälper advokatbyråer, banker och andra företag inom olika affärsjuridiska rättsområden

Iusté – jurister med fokus på affärsjuridiska rättsområden

Affärsjuridiska rättsområdenIustés Affärsjuridik jurister biträder advokatfirmor, banker  och andra företag med affärsjuridisk toppkompetens inom bland annat nedan angivna affärsjuridiska rättsområden:

[table id=3/]

Affärsjuridik för advokatfirmor, banker och andra företag

Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker och andra företag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Sundsvall och andra delar av landet. Geografiskt har vi inte några begränsningar, men de flesta av våra kunder finns i Stockholm och andra stora städer. Under årens lopp har vi anlitats av de flesta av de stora eller medelstora advokatfirmorna i Stockholm och övriga landet.

Många av de tvister och andra ärenden där vi anlitats involverar klienter och advokatbyråer från andra länder. Stockholm har till exempel med åren blivit ett centrum för affärsjuridisk tvistlösning genom affärsjuridiska skiljeförfaranden mellan parter i andra länder, där svensk rätt ofta väljs som tillämplig rättsordning för avtalet. Vi fungerar då som skiljemän eller konsulter till endera parten i skiljeförfarandet. En stor del av vårt arbete utförs därför på engelska.

Utländska företagsförvärv har också under de senaste årtiondena blivit vanligare i Sverige. Vi har då granskat aktuella avtal eller involverats på olika sätt i de tvister som förvärven ibland givit upphov till.

Avtalsrätt

Iustés kvalificerade jurister hjälper till med avtalsfrågor såväl inför avtalsslut – avtalsskrivning och avtalsgranskning – som när problem uppkommit i ett avtal; avtalsslut, fullmakt, avtalstolkning, ogiltighet, samarbetsproblem, kontraktsbrott, hävning, skadestånd m.m.

Vi arbetar med de flesta typer av avtal, särskilt i kommersiella förhållanden. Vi har betydande erfarenhet av bland annat köp (särskilt företagsöverlåtelse genom överlåtelse av aktier eller inkråm), entreprenad, samarbetsavtal, aktieägaravtal, lån, pant, borgen, försäkring, avtal inom IT och telekom, leasing, arrende, hyra och mycket annat.

Vi fokuserar på avtal inom affärsjuridik.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med dina avtalsfrågor! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Eller läs mer om avtalsrätt här!

Aktiebolagsrätt

Iustés kvalificerade jurister hjälper till med bolagsfrågor, särskilt i aktiebolag och handelsbolag. Vi har omfattande erfarenhet av bland annat frågor rörande vinstutdelning och låneförbud, aktieägaravtal, tvister mellan aktieägare (minoritetsskydd), rättshandlande för bolag, behörighet och befogenhet, skadestånd, avtal i samband med bolagsbildning och likvidation och mycket annat.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med dina bolagsfrågor! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Eller läs mer om bolagsfrågor här!

Bankrätt

Iustés kvalificerade jurister har omfattande kunskaper om erfarenheter av betalningar, misstagsbetalningar (condictio indebiti), olika säkerheter och garantier samt andra avtal som är vanliga inom banksektorn. Hit hör bland annat pant, borgen och bankgaranti.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med bankrätten! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Eller läs mer om bankfrågor här.

Tvister inom olika affärsjuridiska rättsområden

Iustés kvalificerade jurister har omfattande kunskaper om erfarenheter av att bena ut svåra lägen i komplicerade tvister; att hitta de rätta yrkandena grunderna, bevisen och argumenten. Vi driver oftast inte tvister ensamma, utan biträder vanligen advokater som sakföraren. Vi rekommenderar också ofta advokater och andra sakförare som vi av erfarenhet vet är duktiga åt klienter som kontaktar oss direkt.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Eller läs mer om tvister här!

Tvistlösning inom olika affärsjuridiska rättsområden

Iustés kvalificerade jurister hjälper till med tvistlösning genom medling eller skiljeförfaranden inom affärsjuridik. Vi har mycket goda kunskaper om medling en gedigen kompetens i processrättsliga såväl som civilrättsliga frågor.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Eller läs mer om våra tjänster inom skiljeförfarande och medling i affärsjuridiska tvister här!

Kompetensutveckling inom olika affärsjuridiska rättsområden

Iustés kvalificerade jurister hjälper våra klienter utveckla sin kompetens inom juridik, argumentation, framställningsteknik m.m. genom att hålla juridikkurser och privatlektioner samt ge coaching för spetskompetens. Genom kurser utvecklas strategiska kunskaper. Genom coaching utvecklas strategier för framgång.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Eller läs mer om våra företagskurser och privatlektioner i affärsjuridik här.