Affärsjuridik

Affärsjuridik Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Jönköping Sundsvall

Affärsjuridik – tjänster och information

Iusté Affärsjuridik hjälper till med problemlösning inom de centrala civil­rättsliga och process­rättsliga frågorna inom affärs­juridiken. Våra kunder är i första hand advokat­firmor, banker samt större och medelstora företag som anlitar oss när juridiken blir svår.

Vi biträder i första hand med följande affärs­juridiska tjänster:

Våra affärsjurister biträder med toppkompetens inom bland annat följande affärs­juridiska områden:

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

 

Kompetensområden inom affärsjuridik

Till våra huvudområden hör följande rättsområden inom kommersiell juridik: kommersiell avtals­rätt, kontrakts­rätt, aktiebolags­rätt, bankrätt, skade­stånds­rätt, köprätt, särskilt företags­förvärv och inkråms­avtal samt olja- och gasavtal, gåvor och gåvoavtal, fastighetsköp och annan fastighetsrätt, entreprenadjuridik, franschisejuridik, andra tjänsteavtal, nyttjanderättsavtal, avtal om pant, borgen och andra säkerheter, avtal inom IT och telekom, försäkringsavtalsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, arbetsrätt, transporträtt, obeståndsrätt, konkursrätt, särskilt återvinning och andra frågor rörande avtal och kontrakt och andra rättshandlingar, utsökningsrätt, arv och gåva, civilprocessrätt och skiljeförfarande (skiljeman) samt praktisk juridisk metod och argumentationsteknik.

Högkvaliltativ affärsjuridik

Iusté drivs av juris doktorn och lärostolsprofessorn i civilrätt vid Uppsala universitet, f d professorn i bankrätt Bert Lehrberg och juris doktorn och docenten i processrätt vid samma universitet Elisabeth Lehrberg. Vi har hjälpt advokater, företag och andra med svåra juridiska frågor sedan 1985. Iusté fokuserar på att erbjuda expertjänster av högsta kvalitet inom kommersiell juridik. Våra kunder är i första hand affärsjuridiska advokatfirmor, banker och företag i Sverige och andra länder. Till expertområdena inom affärsrätten hör bland annat svensk och internationell avtalsrätt och kontraktsrätt, svensk aktiebolagsrätt och annan associationsrätt samt processrättsliga frågor, särskilt i skiljeförfarande (arbitration).

Verksamhet inom affärsjuridik

Vi biträder med kvalificerade affärsjuridiska utredningar samt rådgivning bland annat i tvister och inför affärsbeslut. Vi är specialister inom affärsrätt med mycket omfattande erfarenhet (sedan 1985) inom bland annat avtalsrätt och kontraktsjuridik, inklusive köp, byte, gåva, företagsöverlåtelser och entreprenader, aktiebolagsjuridik (bland annat vinstutdelning och minoritetsskyddsfrågor) och processjuridik (skiljeförfarande). Genom att kombinera praktisk verksamhet inriktad på avancerad juridisk problemlösning med ambitiös och produktiv rättsvetenskaplig forskning kan vi erbjuda en unik kombinerad praktisk och teoretisk toppkompetens inom kommersiell juridik. Vi ger också ut böcker, biträder vid skiljeförfarande, gör rättsutredningar och skriver rättsutlåtanden (responsa)granskar avtal, ger affärsjuridiska råd, håller juridikkurser och föreläsningar samt ger privatlektioner (och vid behov även coaching för framgång) med fokus på det affärsjuridiska området, affärsjuridisk problemlösning och avancerad argumentationsteknik med bland annat NLP-metoder.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig! Använd vårt Kontaktformulär eller Ring 018-503800 eller 070-577 72 76 eller Maila info@iuste.se!

Vi är jurister

Många jurister vill idag vara affärsmän. Men erfarenheten visar att, som det brukar sägas i USA, ”lawyering skills don’t translate well into trading skills”. Vi vill vara jurister och överlåter affärsverksamheten åt affärsmännen.

Våra kunder

Våra kunder är företag och personer som behöver och värdesätter kompetens och kvalitet i juridiken. Anlita oss inte om du behöver en jurist, vilken som helst, eller om priset är den viktigaste faktorn. Våra kunder är i första hand advokatfirmor, banker samt större och medelstora företag i Stockholm, Göteborg och Malmö samt andra delar av landet. Vi anlitas ofta också av advokater och andra jurister som söker juridisk hjälp för sig själva och sina företag. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev får att få del av nyheter om böcker, kurser med mera!